Görans historiska websites

Dessa websites - som jag tidigare skapat - har lagts ner på sina ursprungliga serveradresser, men jag anser att de bör finnas bevarade:

 

Löwets gyn-mottagnings historiska web-site från år 2000.

 

 

IA-SLL

Under 1990-talets andra hälft bedrevs inom SLL ett avancerat terminologiskt arbete i ett kompetensnätverk under Landstingskontorets ledning. Resultatet publicerades på den s.k. ToB:en, som är en förkortning för Term- och Begreppsdatabas.

Här finns ett antal begreppsmodellerade terminologier, varav särskilt IA-MedTerm skall uppmärksammas, som från de atomära begreppen Aktivitet och Tillstånd definierar den medicinska grundjournalens huvudsökord enligt SPRI.

Därunder finns IA-VPA, som definierar Vård- och PatientAdministrativa begrepp inklusive Remiss- och Svar (RoS) samt Vårdplatstermer.

 

Karolinska Sjukhusets terminologiska web-site (BMS journalsystem).

Här finns bl.a. specialistklinikernas journalsökord under ”termrosen”. Eftersom termerna tagits fram i arbetsgrupper med berörda yrkeskategorier för varje specialitet och under terminologisk kontroll, har resultatet fortsatt tyngd.

 

Take Care

Efter sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset med dåvarande Huddinge Sjukhus bestämdes att det gemensamma journalsystemet för det nya Karolinska Universitetssjukhuset skulle vara Take Care, vilket utvecklats vid HS och där uppskattades för sin användarvänlighet. Införandet på KS medförde en ny omgång terminologiskt arbete med kompletterande termer. Bland annat önskade man på den sammanslagna reumatologiska kliniken utveckla en strukturerad terminologi med direktkoppling till det nationella kvalitetsregistret SRR (Sv.Reuma-Registret). Projektet kom att kallas MIR-projektet, som blev mycket framgångsrikt. Terminologiskt var projektet tredelat, för de tre sjukdomsgrupperna reumatism, spondartrit och SLE. Länkarna leder till motsvarande termer, som förutom en verbal beskrivning för varje term ("label") även anger en strukturerad termvariant ("formal name") för begreppet samt för labprover även dess NPU/IUPAC-kod. Typ av inmatning och ev. fast värdeinnehåll i flervalslistor anges även. Det finns även en komplett termlista med motsvarande TC-koder inlagda för varje term, samt även refrenser och ytterligare kommentarer.

Take Care kom även att sprida sig, bl.a. till Spinalis-kliniken i Frösundavik, där ett terminologiskt arbete genomfördes med termer för neurologisk rehabilitering.